TAUTAS DEJU KOLEKTĪVU SADANCOŠANAS FESTIVĀLS "6 x 6"

 

Nolikums "6 x 6"
Pieteikuma anketa "6 x 6"

Tautas deju kolektīvi nereti savas gadskārtas iedala laika periodos starp kārtējiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem. 2013.gadā radās ideja, ka Lubānas novada dejotājiem nepieciešama pašiem sava laika uzskaite, kā rezultāts tam tautas deju kolektīvu sadancošanas festivāls „6 X 6”.

 

 

"6 x 6" mērķi sniedzas pāri laika atskaitei vien un ir šādi:

  • apzināt un popularizēt tautas dejas mazām skatuvēm (skatuve: 6 x 6 metri)– solo dejas, 2 - 6 pāru dejas;

  • veicināt tautas deju kolektīvu māksliniecisko izaugsmi;

  • veicināt Vidzemes un Latgales deju kolektīvu dalībnieku un vadītāju savstarpēju pieredzes apmaiņu un draudzību;

  • uzturēt tautas deju tradīcijas saglabāšanas procesu laika posmā starp Dziesmu un deju svētkiem.

 

 

Festivāls ir ne tikai jauns notikums Lubānas novada pasākumu kalendārā, bet tautas dejas mīlestības vairošana, pozitīvās emocijas dalībniekiem un skatītājiem, kā arī no jauna iegūtie domubiedri.

 

 

Tiekamies!

KONTAKTI

Laila Ozoliņa

mob.t. +371 29477942
lailaozolina@inbox.lv
lailaozolina69@gmail.com