Kājas manas, kājas manas

Dancot grib, dancot grib!

Dejā cilvēks visu acīm redzami rāda savu prieku, laimi, dvēseli.

 

Mēs, Lubānas novada deju kolektīvi, domājam, ka dejas laikā nonākam dažus centimetrus virs zemes- tas ir mūsu lidojums, lidojums ikdienu!

 

Aicinām iepazīt un būt kopā ar mums šeit, lai satiktos kopīgā dejā!

 

KONTAKTI

Laila Ozoliņa

mob.t. +371 29477942
lailaozolina@inbox.lv
lailaozolina69@gmail.com