DZIED MIĶELIS GRUZĪTIS

LUBĀNAS APSKATE AR GIDU MIĶELI GRUZĪTI

 

Miķelis Gruzītis dzimis 1940.gadā Lubānas pagasta "Lettēs", vecāki Rolands un Anna bija zemnieki. Skolas gaitas Miķelis uzsāk Lubānas vidusskolā, skolā dzied korī, kur sākumā skolotāja viņu ieliek soprānos pie meitenēm, un, lai arī Miķelis tika ļoti slavēts, par to viņš ļoti apvainojās. Ar laiku ticis altos un visbeidzot arī tenoros. Kā tenoram ir bijusi iespēja skolā dziedāt kopā ar vēlāk pasaules atpazīstamību iemantojušo operdziedātāju, novadnieku Jāni Zāberu- kādā skolas pasākumā abi korim priekšā ir dziedājuši solo. Skolas laikā M.Gruzītis iemīlēja sportu, piedalījās basketbola sacensībās, īpaši aizrāvās ar riteņbraukšanu, slēpošanu, kā arī vieglatlētiku, piedaloties Madonas rajona un Latvijas mēroga sacensībās. 17 gadu vecumā tika uzsāktas darba gaitas Lubānā. Iesaukts padomju armijā, pēc dienesta strādā Lubānas Meliorācijas celtniecības pārvaldē. 1975.gadā tika ievēlēts par Lubānas pilsētciemata priekšsēdētāju. 80.-90.gados M.Gruzītis aktīvi iesaistījās Atmodas procesā. Tautā zināms un iemīļots kā dziesminieks. Plašāku popularitāti Miķelis Gruzītis kā mūziķis ieguva 1990.gadā, parādoties LTV veidotajā raidījumā "Savai zemītei". Vēlāk uzsākās sadarbība ar Saulkrastu kapelu. M.Gruzīša dziesma "Pārdomu vējš" 1991.gadā Mikrofona aptaujā ieguva 2.vietu. M.Gruzītim ir nozīmīga loma arī Lubānas pilsētas statusa piešķiršanā 1992.gadā 30.janvārī. 2007.gadā tika izveidots Lubānas novads, apvienojot Lubānas pilsētu un Indrānu pagastu. No 2007.-2009.gadam bijis Lubānas novada priekšsēdētājs. Pašreiz aktīvi darbojas savā zemnieku saimniecībā "Lettes".

 

Jums ir vienreizēja iespēja ar Lubānas novadnieku, dziesminieku un sava novada patriotu Miķeli Gruzīti gida lomā iepazīt Lubānas nozīmīgākās un interesantākās vietas! Uzināsiet faktus par Lubānas vēsturi un šodienu, un, kas zina, varbūt zem Aiviekstes ozoliem kopā nodziedāsiet kādu tautā iemīļotu dziesmu.

 

Iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu +371 29164331 (Miķelis).