JAUNIEŠU DEJU KOLEKTĪVS "ŽUBURI"

 

BŪT "ŽUBURI"em - "ŽUBURI"em BŪT

 

Lubānas pilsētas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs izveidojies 2005.gadā.  „Žuburi” savu nosaukumu ieguva 2007.gadā, gatavojoties XXIV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkiem (2008.). Vārdam „Žuburi” ir divas nozīmes: koka zars un brieža ragi. Tā kā Lubānas puse ir mežiem un ragainiem meža dzīvniekiem bagāta, kā arī jauniešu daba mēdz būt daudzšķautņaina, tad tieši šis nosaukums šķita kolektīvam piemērots. Laila Ozoliņa kolektīvu vada kopš tā dibināšanas. Šobrīd „Žuburi” ir B un C grupas dejotāji, kopā aptuveni 40 jaunieši vecumā no 14 līdz 25 gadiem. Esam skolēni, arodskolu audzēkņi, studenti un strādājošie jaunieši.


Tā kā Lubānas novada mežu un jauniešu resurss nav izsmeļams- "Žuburi" būs!

KO DARĀM LUBĀNAS PUSĒ UN LATVIJĀ

 

JDK "Žuburi" piedalās visos Lubānas pilsētas kultūras nama organizētajos koncertos, reģiona un valsts mēroga jauniešu deju kolektīvu pasākumos.

 

Tā kā JDK "Žuburi" ir divas lieliskas dejotāju grupas, tad visu aktivitāšu saraksts šeit būtu pārlieku garš un nepāredzams. Lai labāk novērtētu to, cik daudz un kavlitatīvi dejojam, aicinām ikvienu apskatīt aktivitāšu sarakstu atsevišķi.

ĀRPUS ROBEŽĀM, LATVIJAS ROBEŽĀM!

 

Par "Žuburu" ārzemju braucieniem var rakstīt grāmatas un filmu scenārijus, plānoti un neplānoti pārpratumi, pārbaudījumi, negaidītas tikšanās un daudz kas ārpus visa tā! Bet ne pārāk ārpus, jo vadītājas Lailas skatiens vienmēr visu saliek pa vietām- telekinēze pie mums ir reāla.

 

Bet ja nopietni, esam bijuši:

  • 2016.gadā- starptautiskais tērpu un folkloras festivāls Švālenbergā, Vācijā;

  • 2014.gadā- folkloras festivālā "Babi leto 2014" Čehijā;

  • 2012.gadā- folkloras festivālā "Les Puopees D'or du Folklore" Francijā;

  • 2011.gadā-tautas deju festivālā "Paasfest en Leuven" Beļģijā.

LAI TĀ BŪDA RŪC

SĒJU SAVAS JAUNAS DIENAS

MĒS CIEMIŅUS GAIDĪDAMI

SAULE UN MĒNESS

Bilžu kaudze

KONTAKTI

Laila Ozoliņa

mob.t. +371 29477942
lailaozolina@inbox.lv
lailaozolina69@gmail.com