No Ievas Kunces personīgā arhīva. Fotogrāfs Alfrēds Grāvers.

LATVISKAIS LAIKMETS

krēsls

Krēsls
Krēsls

atrasts Dzelzavā; no MNM fondu krājumiem

Krēsls
Krēsls

atrasts Sarkaņos; Biksēres klēts kolekcijas krēsls

Krēsls
Krēsls

atrasts MNM ekspedīciju fotomateriālos; krēsls “Mackanos”, MNM Z arh. 1179

Krēsls
Krēsls

atrasts Lubānā; krēsls “Mazkalniņos”

Krēsls
Krēsls

atrasts Lubānā; no Ievas Kunces personīgā foto arhīva, fotogrāfs Alfrēds Grāvers

Krēsls
Krēsls

atrasts Lubānā; no Ievas Kunces personīgā foto arhīva, fotogrāfs Alfrēds Grāvers

1/1

No Viļņa Strautiņa personīgā arhīva.

LATVISKAIS LAIKMETS

sols

Sols
Sols

atrasts A. Bīlenšteina materiālos; no “Latviešu koka celtnes un iedzīves priekšmeti” materiāliem

Sols
Sols

atrasts Lubānā; no Ievas Kunces personīgā foto arhīva, fotogrāfs Alfrēds Grāvers

Sols
Sols

atrasts Lubānā; no Ievas Kunces personīgā foto arhīva, fotogrāfs Alfrēds Grāvers

Sols
Sols

atrasts Lubānā; no Viļņa Strautiņa personīgā foto arhīva

Sols
Sols

atrasts Lubānā; no Viļņa Strautiņa personīgā foto arhīva

Sols
Sols

atrasts Lubānā; no Ievas Kunces personīgā foto arhīva, fotogrāfs Alfrēds Grāvers

1/1

No Ievas Kunces personīgā arhīva. Fotogrāfs Alfrēds Grāvers.

LATVISKAIS LAIKMETS

galds

Galds
Galds

atrasts Lubānā; no Ievas Kunces personīgā foto arhīva, fotogrāfs Alfrēds Grāvers

Galds
Galds

atrasts Lubānā; no Ievas Kunces personīgā foto arhīva, fotogrāfs Alfrēds Grāvers

Galds
Galds

atrasts vidzemnieku audēja mājā; Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Galds
Galds

atrasts vidzemnieku dzīvojamā rijā; Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Galds
Galds

atrasts Vidzemē; godu galds no “Latviešu tautas māksla” materiāliem, M. Stepermanis

1/1

No Sandras Žvaginas personīgā arhīva.

LATVISKAIS LAIKMETS

glabātuve - tīne / lāde

Tīne
Tīne

atrasts Lubānā; Viļņa Strautiņa senlietu kolekcija

Tīne
Tīne

atrasts MNM fondu krājumos; MNM13234

Lāde
Lāde

atrasts MNM ekspedīciju fotomateriālos; MNM 1283:15 3.lpp

Lāde
Lāde

atrasts Sarkaņos; Biksēres klēts kolekcija

Lāde
Lāde

atrasts Bērzaunē; no “Latvju raksti” materiāliem

Lāde
Lāde

atrasts Bērzaunē; no “Latvju raksti” materiāliem

1/1

No Sandras Žvaginas personīgā arhīva.

Skapis
Skapis

atrasts Bērzaunē; no “Latvju raksti” materiāliem

Skapis
Skapis

atrasts Bērzaunē; no “Latvju raksti” materiāliem

Skapis
Skapis

atrasts Lubānā; “Lubānas Vīnotavas” īpašumā

Skapis
Skapis

atrasts Sarkaņos; Biksēres klēts kolekcija

Skapis
Skapis

atrasts Meirānos; no MNM fondu krājumiem

Skapis
Skapis

atrasts MNM ekspedīciju fotomateriālos; MNM Z arh. 1179 20.lpp.

1/1

LATVISKAIS LAIKMETS

glabātuve - skapis

Zudusī Latvija. No Jolantas Āboltiņas personīgā arhīva. Fotogrāfs Andrejs Liepiņš.

LATVISKAIS LAIKMETS

gulta

Gulta
Gulta

atrasts Vestienā; Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Gulta
Gulta

atrasts Vecpiebalgā; no “Zudusī Latvija” materiāliem, LNB

Gulta
Gulta

atrasts vidzemnieku mājā; Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzeja “Vēveru” filiāle

Gulta
Gulta

atrasts Beļavas pagastā; “Latviešu etnogrāfija” materiāli

Gulta
Gulta

atrasts Praulienā, MNM ekspedīciju fotomateriālos; MNM Z arh. 1351:4 2.lpp.

Gulta
Gulta

atrasts Lazdonā; no “Zudusī Latvija” materiāliem, fotogrāfs Andrejs Liepiņš

1/1