LATVISKAIS LAIKMETS

ornamenti

LATVISKAIS LAIKMETS

ornamenti

Praulienas josta;
ozoliņš, krupītis

Lubānas villaine;
līklocis

Praulienas josta
krusta zalktis

Lubānas villaine
Austras koks

drellis