Dievnams atrodas:

Baznīcas iela 1, Lubāna.

Iepriekšēja pieteikšanās baznīcas apskatei:

Margrieta Grāpe, tālrunis +371 26391527, +371 64894147.

 

Dievkalpojumi Lubānas baznīcā:

katru svētdienu plkst.13.00.

 

Dievkalpojumi Meirānu tautas namā:

katra mēneša 2. un 4. ceturtdienā plkst.12.00.

 

Svētdienas skolas nodarbības:

katru svētdienu plkst.13.00

(pulcēšanās baznīcā, došanās uz mācību vietu).

 

LUBĀNAS EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA

 

Pirmās ziņas par Lubānas ev.-lut. draudzi un baznīcu Lubānā iesniedzas 17.gs. 40-tajos gados, kad Lubānas draudzē Ļaudonas mācītājs dievkalpojumus noturējis kādā rijā. 1648.gadā Henriha fon Kronšterna vadībā Lubānā uzcēla mazu koka baznīciņu. Ziemeļu kara laikā, 1708.gada janvārī izlaupītā un izpostītā baznīca tikusi nodedzināta, pieliekot uguni pie altāra. Tikai 1747.gadā uzcelta jauna baznīca, nav gan zināma tās atrašanās vieta un tālākais liktenis. Bet no 1788.-1789.gadam saskaņā ar Lubānas vietvalža, kas pārstāvēja Fītinghofu-Šīlu dzimtu, pavēli atkal nācies celt jaunu koka baznīcu nu jau pašreizējās baznīcas vietā. Tā kalpoja apmēram astoņdesmit gadus.

Laikā no 1845.-1847.gadam, kad Lubānas muižā jau saimniekoja Volfu dzimta, puskilometra attālumā no baznīcas uzcelta liela akmeņu mācītāja māja un saimniecības ēkas Aiviekstes kreisajā krastā (vietā, kur Baznīcas iela pāriet Klānu ielā). 1868.gadā, saskaņā ar J.Kampes projektu, tika uzsākta jaunās, mūra baznīcas celtniecība. Jaunā baznīca tika celta vecajai apkārt, bet, kad jaunā baznīca bijusi uzcelta, veco nojauca un iznesa pa gabalam vien no ārā. Jaunā, tagadējā baznīca tika iesvētīta 1872.gada 6.janvārī- Zvaigznes dienā.

Lubānas baznīca celta neogotikas stilā, baznīcas logos bija iestrādāti krāsaini stikli, kas 2. Pasaules kara laikā un pēckara gados iznīcināti. Dievnamā ir grezns neogotikas stilā veidots altāris ar altārgleznu "Kristus pie krusta". Baznīcas balkonā izvietotas Augusta Martina 1871.gadā būvētās ērģeles. Baznīca spēj uzņemt ap 1000 klausītāju, jo sēdvietu vien ir 750. Baznīcas altāra galā, blakus ģērbkambarim ir otra baznīca, dēvēta par mazo baznīcu, piemērota ~150 cilvēkiem, apsildāma, ar altāri, kanceli, sēdvietām un balkonu.

 

Lubānas ev.-lut. baznīcas iekšdurvju vitrāžas, mazās baznīcas altāra vitrāža "Kristus ar bērniem" un ērģeles, kā arī pati baznīcas ēka ir iekļauta Valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

 

Ikdienā Lubānas ev.-lut. baznīcā noris gan dievkalpojumi, gan kristības, iesvētības, tiek slēgtas laulības, tiek rīkoti koncerti. Visi laipni aicināti novērtēt Lubānas evanģēliski luteriskās baznīcas majestātiskumu un iesakām kārtīgi apskatīt, kas atrodas Lubānas baznīcas jumta korē!