Lubānas koda jeb identitātes meklējumu mērķis ir atrast novadam raksturīgās iezīmes un iesaistīt tās Lubānas nākotnes attīstībā.

“Lubānas kods” ir palīgs publiskās vides iekārtošanā esošajiem un topošajiem Lubānas uzņēmējiem, radot jaunas viesmīlības vietas novadā. Tas ir arī palīgs ikvienam vietējam iedzīvotājam, atklājot savu dzīvesvietu no jauna, kā arī stiprinot patriotismu un piederības sajūtu vietai.

„Lubānas kods” apkopo ap 200 dažādu elementu vides iekārtošanai ar „reģiona garšu”. Tie ir sastapti Lubānā vai tās apkārtnē, ieraudzīti privātās kolekcijās, izlasīti rakstiskās liecībās vai atrasti muzeju fondu krājumos.
Lubānas atradumi sadalīti kategorijās – krāsās, ornamentos, mēbelēs un priekšmetos. Atradumi sadalīti arī pēc to piederības kādam no četriem Lubānai raksturīgajiem laikmetiem  - arheoloģiskā, latviskā, muižas un kolhoza laikmeta.