MUIŽAS LAIKMETS

ornamenti

MUIŽAS LAIKMETS

ornamenti

Patkules muiža;
bufetes rotājums

Stāmerienas muiža; sienu gleznojumi

Vecgulbenes muiža; ieejas altāra rotājums

Jaunlaicenes muiža; mēbeļu audums