No Ievas Kunces personīgā arhīva. Fotogrāfs Alfrēds Grāvers.

Baronu Johana un Jozefa fon Volfu laikā, Lubānas muiža bija lielākā Vidzemē. Līdz mūsdienām no dižās muižas saglabājusies muižas klēts (tagadējā „Lubānas vīnotava”), barona zirgu staļli un saimniecības ēkas.