NOVADNIEKI RUNĀ

Distanču slēpošanas piedzīvojums Lubānā

03.03.2015.

 

Šajā ziemas sezonā mēs saskārāmies ar ļoti mainīgiem laika apstākļiem, tomēr visi, kas vēlējās izbaudīt ziemas priekus varēja to izdarīt distanču slēpošanas trasē „Aiviekstes ozoli”, kā arī hokeja laukumā pie Lubānas vidusskolas. Patiess prieks par tiem, kas ir apguvuši savas iemaņas slidošanā vai slēpošanā, un pavadīja šos ziemas mēnešus priekā un veselīgā garā. Pateicoties čaklajiem un izpalīdzīgajiem Lubānas iedzīvotājiem tika organizētas vispasaules sniega dienas sacensības skolas stadionā, kā arī sadarbībā ar Rēzeknes novadu un ŪTC „ BĀKA” „Valentīndienas ziemas prieki”. Patīkami, ka Lubānas ezerā lielākā daļa apmeklētāju bija no Lubānas novada.

Diemžēl nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ izpalika sacensības dabas takā „Aiviekstes ozoli”.  Šogad arī daži apņēmīgākie Lubānieši piedalījās sacensībās ārpus mūsu novada robežām. Kā piemēru varu nosaukt Valdi Grozu, kurš ar savu ģimeni piedalās gandrīz visos tautas slēpojumos Latvijā. Kā zināms, viņš jau vairākus gadus startē slavenajā Tartu maratonā.

Tautas slēpojumā „Apkārt Alaukstam” piedalījās diezgan brangs skaits mūsējo- Nauris Reiters ar ģimeni, Valdis Groza ar ģimeni, Māris Valainis, Inese Feldmane, Kristaps Mežsargs, Andis Adamovičs. Visi dalībnieki veica šo distanci godam. Šī grupiņa gandrīz tādā pat sastāvā piedalījās Vanagkalna organizētajā slēpojumā pāri Piebalgas kalniem 16 km, kur izcili nostartēja mūsu jaunākā dalībniece Ildze Markova, iegūstot 3. vietu savā vecuma grupā.

Bet ar to viss nebeidzas- biedrības „Aiviekstes ozoli”, „Meirānieši” un „Aborieši” turpinās savas aktivitātes arī turpmāk, organizējot orientēšanās, velobraukšanas, laivošanas, pauverliftinga sacensības. Pateicamies par atbalstu SIA „Holzwerke Lubāna” , SIA „Herford Agro”, SIA „ADZG”, SIA "Lubānas patērētāju biedrība", Lubānas novada domei, Lubānas vidusskolai, Līgai Birziņai, Gintam un Anitai Dzeņiem, sacensību organizatoriem, palīgiem, hokeja bortu licējiem un ledus lējējiem, slēpošanas entuziastiem un visiem, visiem, kas devuši savu artavu, lai mums būtu iespēja ziemu pavadīt ar prieku sirdī.

 

Māris Valainis

Labs plāns- puse no veicamā darba!

21.12.2014.

 

Vēsturisko liecību un izstāžu zāle 09.12.2014. pulcēja Lubānas novada iedzīvotājus- uzņēmējus, zemniekus, pašvaldības un tās iestāžu pārstāvjus, biedrības un viesus no Ērgļu novada, lai vēl Vecā gada nogalē plānotu par lietām, kas visiem kopā veicamas turpmāk Lubānas novada attīstībai un kā šajā procesā starta iniciatīvu var sniegt Eiropas Savienības finansēts projekts- LEADER. Atšķirībā no Austrijas mazpilsētas Feldbahas sliktās pieredzes, kad uz reģiona attīstības pirmo diskusiju neieradās neviens, Lubānā uz tikšanos bija ieradies salīdzinoši kupls dalībnieku skaits- 23. Par to visiem atnācējiem neviltots paldies!

Diskusijas sākumā nodibinājuma „Madonas novada fonds” vadītāja Jogita Baune informēja par nākošā Leader plānošanas perioda (2014.-2020.) aktualitātēm. Visiem klātesošajiem bija iespēja ar savām idejām un priekšlikumiem veidot nākamā perioda stratēģijas plānošanu Leader projektiem, un, proti, varējām ieskicēt tos sabiedriskos mērķus un uzņēmējdarbības virzienus, kuri tiks ņemti vērā Leader finansējumam nākamajā periodā. Spriedām par mūsu reģiona galvenajām attīstības priekšrocībām un traucēkļiem. Diskusijas darba grupās izkristalizēja secinājumus, ka trūkst vienota, detalizēta novada plāna ar konkrētiem mērķiem, kas novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem sniegtu padomu, kurā virzienā attīstīt savus ražojumus un sniegtos pakalpojumus, ka ļoti pietrūkst kvalitatīvas un vienotas informācijas par visiem Lubānas novada mājražotājiem, amatniekiem, uzņēmējiem, jo paši īsti nezinām, ko kurš dara. Secinājām, ka ļoti vēlamies labākus ceļus, gribam ražot, lai radītu darba vietas, gribam piesaistīt tūristus, ka pieklibo savstarpējā komunikācija un sadarbība starp novadniekiem. Iespējams, ka apvienošanās vienā organizācijā kalpotu kā atspēriena punkts Lubānas novadā radīto produktu un sniegto pakalpojumu popularizēšanai un attīstībai.

Lubānas novada domes pārstāvis Egīls Rēvelis dalījās ar pašvaldības pieredzi Eiropas Savienības finansējuma apguvē. Austrijā bijušie novadnieki dalījās ar tur gūtajām saimniekošanas atziņām un labas prakses piemēriem.

Un kā jau Leader projekta nosaukums vēsta, runa ir par līderi manī, Tevī un visos Lubānas novada iedzīvotājos. Par ikviena novadnieka ticību savām neizmantotajām iespējām un savu nozīmi veidojot dzīvi šeit, realizējot idejas un sapņus Meirānos, Indrānos, Baložos, Cepurītēs, Cepurniekos, Rozniekos, Ērgalā, visā pārējā Indrānu pagasta teritorijā, Lubānas klānos un Lubānā. Varbūt Leader projekts var kļūt par atspēriena punktu jau sen lolotas sabiedriskas vai biznesa idejas realizācijai. Iedrošinot var teikt, ka Leader projektu var uzrakstīt pats (jau projektu realizējušais var ko ieteikt) un lēmēji arī ir tikai cilvēki, kam bez kautrēšanās ir jāprasa padoms. Tikšanās ir bijusi kā iedrošinātājs procesam, ka dažas lietas varam kopīgi darīt novada attīstības labā, ieguldot tajā nevis savu naudu, bet laiku, kā pašreizējo koordinatoru un informācijas apmaiņas vietu izmantojot Amatnieku centru un tā biedrus.

Sekojiet turpmākajai informācijai par Leader projektu nodibinājuma „Madonas novada fonds” mājas lapā www.mnf.lv, bet līdz tam padomājiet, ko tieši Jūs vai Jūsu vadītais uzņēmums var ieviest vai uzlabot izmantojot Eiropas Savienības naudu, pie tam, tā ir visu mūsu pašu nauda, jo maksātie nodokļi atpakaļ var atnākt arī šādā veidā.

 

Drosmi plānojot un plānus realizējot,

Astrīda Ikauniece un Tija Žvagina