BIEDRĪBA "KRASC - LUBĀNA"

 

Kolektīvs

Radošiem

Atraktīviem

Smaidošiem

Cilvēkiem

 

Dejotāji prot ne tikai dejot uz skatves, bet arī nest savu dzīvesziņu tālāk, sēt citos aizrautību, radošumu un smaidu, saglabājot un popularizējot tautas dejas mākslu, latviskumu, kultūrvēsturisko mantojumu. Lai mūsu darbība iegūtu stingru pamatu, esam nodibinājuši biedrību „KRASC - Lubāna”. 

 

BIEDRĪBAS „KRASC - LUBĀNA”  MĒRĶI:

  1. Nemateriālā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, amatiermākslas procesa nepārtrauktības nodrošināšana Lubānas novadā;

  2. Daudzveidīgas pieaugušo izglītības, kas nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū cilvēka mūža garumā, veicināšana;

  3. Izmantot tautas dejas mākslu kā emocionālās, fiziskās un intelektuālās izaugsmes iespēju popularizēšanu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;

  4. Kultūras un izglītības aktivitāšu organizēšana, tostarp aktīva dzīvesveida popularizēšana, dalības kultūras pasākumos Latvijā un ārvalstīs organizēšana;

  5. Visu paaudžu sadarbības veicināšana latviskuma saglabāšanai Lubānas novadā.

 

BIEDRĪBAS „KRASC - LUBĀNA” AKTIVITĀTES:

  • Aušanas tradīciju atjaunošana Lubānā – pašdarbības kolektīvu dalībnieces ir noaudušas sev tautiskos brunčus;

  • Ķekatās iešana Ziemassvētku gaidīšanas laikā, iepriecinot Lubānas pilsētas iedzīvotājus;

  • Bruģakmens seguma izveide Lubānas pilsētas estrādes aizskatuvē- iesaistoties novada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā ar savu projektu "Tīras kurpes un zābaki!" izdevās iegūt finansējumu, lai labiekārtotu estrādes teritorijas daļu, kur pasākumu laikā uzturās koncertu sniedzēji. Labiekārtotā vide kalpos gan novada kultūras darbiniekiem, gan viesiem.

 

Esam gatavi mūsu mērķu atbalstītājus pieņemt savā pulkā un esam gatavi pieņemt Jūsu radošos sadarbības piedāvājumus!

KONTAKTI

Laila Ozoliņa

mob.t. +371 29477942
lailaozolina@inbox.lv
lailaozolina69@gmail.com