Pulkveža Oskara Kalpaka pēdējā atdusas vieta atrodas:

Visagala kapi, Indrānu pagasts, Lubānas novads.

 

PIEMINEKLIS PULKVEDIM OSKARAM KALPAKAM

 

Stāv ļaužu pulks atsegtām galvām, gods atdots no kareivjiem tiek.

Viens otrs pie nodurtām acīm sev roku trīcošu liek.

Un komanda atskan, rīb zalves, un spēlēt mūzika sāk,

Jo nobeidzis uzvaras savas, uz mājām nu pulkvedis nāk.

***

Viņš kluss. Tik ar Latvijas zemi vēl sajaukties nesas tam prāts:

Šis karogs sarkan-balt-sarkans pār kritušo Pulkvedi klāts.

E.Virza

 

Pulkveža, 1. latviešu atsevišķā bataljona komandiera Oskara Kalpaka pēdējā atdusas vietā Visagala kapsētā 1927.gada 1o.jūlijā atklāja Kārļa Zāles un Arnolda Dzirkala veidoto pieminekli, kura izveidei līdzekļus bija saziedojusi tauta. Piemineklī attēlots senlatviešu karavīrs, kuram abās pusēs ļimst cīņu biedri; kareivja skatiens ir vērsts uz to pusi, kur atrodas pulkveža dzimtās mājas „Liepsalas”. Piemiņas zīme ir veidota no gaiši pelēka granīta akmens, uz kura bērnībā O.Kalpaks esot mīlējis sēdēt. Kapa pieminekļa pakājē atrodas piemiņas plāksne, tā tika bojāta 2.Pasaules karā, taču tika atjaunota atmodas laikā. Uz piemiņas plāksnes lasāms Edvarda Virzas dzejolis "Pulkveža atgriešanās".

 

Pulkvedim veltītais piemineklis Visagala kapos ir iekļauts Valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

 

Foto avots: www.zudusilatvija.lv