Saila Aizpurva

VALODNIECE

 

Saila ne tikai brīvi pārvalda vairākas svešvalodas, bet arī fotoaparāta un dabas kopīgo valodu. Papildus iepriekšminētajam amatniece Saila lieliski saprot valodu, kas rodas aužot.


Telefona numurs: +371 29160963

Please reload