Valsts Kontroles revīzija atkritumu apsaimniekošanas jomā skar arī Lubānu

Lubānas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Butlere ziņo, ka Valsts kontroles revīzijas atzinums, par atkritumu apsaimniekošana veikto pārbaudi no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam, attiecināms arī uz Lubānas novadu. Pārbaudē nopietni pārkāpumi netika konstatēti. Valsts Kontrole ir norādījusi, ka Lubānas novadā individuālo māju mājsaimniecības sastāda 52% no visu mājsaimniecību kopuma, kas atkritumu apsaimniekošanas jomu veido grūtāk kontrolējamu. Taču uzskatāms, ka Lubānas novada pašvaldība ar savu faktisko rīcību ir veicinājusi Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasību ievērošanu, ka iedzīvotājiem ir jāslēdz līgumi par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, tāpat uzskatāms, ka atkritumu maksas koeficients ir atbilstošs faktiskajai situācijai, lai arī saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošiem norādījumiem, atkritumu apsaimniekotāja piemērotais koeficients varētu būt bijis lielāks. Taču norādīts, ka tikai 57% no visām individuālo māju mājsaimniecībām ir noslēgušas līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, tādejādi pašvaldībai būtu veicami papildus pasākumi, lai pēc iespējas vairāk līgumus neslēgušie to izdara, mazinot vides piesārņošanas risku, kā arī mazinot risku, ka tagad maksājošie savus makus atver arī par tiem, kas līgumus nemaz nedomā slēgt.

Lubānas novada atkritumu apsaimniekošanas līgumus neslēgušās mājsaimniecības tiek aicinātas to veikt, lai novadā mazinātu vides piesārņojuma risku, kas rodas tieši no savu atkritumu nesavākšanas vai nepiemērotas to iznīcināšanās, kā arī tiek atgādināts, ka pašvaldība var piemērot administratīvos sodus par fizisko un juridisko personu nepiedalīšanos atkritumu savākšanā.

Papildus informācija par atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanu www.lubana.lv.Residential Garbage


Nepalaid garām
Jaunumi
Arhīvs