Esiet aktīvi- 9. un 10.martā pašvaldības tikšanās ar iedzīvotājiem!

Lubānas novada avīzes "Lubānas Ziņas" pēdējā numurā vestīts, ka Lubānas novada pašvaldības vadība aicina novada iedzīvotājus uz divām tikšanām:

  • 9.martā plkst.15:00 Meirānu tautas namā;

  • 10.martā plkst.15:00 Indrānos, "Baložos".

Savukārt Madonas reģiona laikrakstā "Stars" 06.03.2015. numurā Lubānas novada pašvaldības vadītājs Tālis Salenieks informējis, ka abās tikšanās, saistībā ar nupat apstiprināto pašvaldības 2015.gada budžetu, iedzīvotāji tiks informēti par gaidāmajām aktualitātēm, iecerētajiem darbiem, tiks pārrunāti dažādi saimnieciski jautājumi, uzklausīti ierosinājumi, priekšlikumi. Laikrakstā "Stars" sniegta informācija, ka saistībā ar Lubānas pilsētas iedzīvotāju zemo aktivitāti iepriekšējos gados rīkotajās tikšanās (10 un vēl mazāk interesentu), tuvākajā laikā ar Lubānas pilsētas iedzīvotājiem šāda veida tikšanās netiks rīkota, ja vien nebūs kāda plašāka pasākuma, kurā varētu skatīt arī jautājumus par pašvaldības aktualitātēm.


Tādejādi aicinu visus novadniekus, ja vien Jums augstākminētās pēcpusdienas ir brīvas, doties uz Meirāniem un Indrāniem, kur varēsiet tikties ar pašvaldības vadību, lai no vadošajiem darbiniekiem uzzinātu par aktuālajiem jautājumiem pašvaldībā, Jums būs vienreizēja iespēja uzdot savus jautājumus klātienē, saņemot arī tiešu atbildi. Lubānas pilsētas iedzīvotājiem šīs tikšanās Mierānos un Indrānos nesīs divus labumus- iepazīšanos ar novada pašvaldības aktulitātēm, kā arī iespēju labāk iepazīt savu novadu un savus novadniekus ārpus pilsētas, viņu dzīvi un mērķus!

Hands In


Nepalaid garām
Jaunumi
Arhīvs