Vai Jūsu ģimene jau izmanto šos labumus?

Jau februārī ziņojām par pozitīviem pašvaldības lēmumiem, kas attiecināmi uz ģimenēm ar bērniem. Tā kā aptaujājot Lubānas novada bērnu vecākus vēl aizvien par šiem jautājumiem ir atsevišķas neskaidrības, tad aicinām ar labumu sarakstu iepazīties atkārtoti:

  • no 2015.gada 1.marta tiek noteikti ēdināšanas maksas atvieglojumi par pusdienām 50% apmērā visiem pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem, t.sk. 5-6 gadīgiem izglītības programmā iesaistītajiem audzēkņiem. Ja Jūsu bērns vēl nepusdieno skolas vai bērnudārza ēdnīcā, varbūt laiks par to padomāt;

  • no 2015.gada 1.janvāra tiek atcelta mācību maksa Lubānas Mākslas skolā;

  • tiek segti transporta izdevumi (ievērojot atsevišķus nosacījumus gan sabiedriskais transports, gan privātais transports) ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem novada izglītojamiem bērniem 100% apmērā (braucieni mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ), kā arī līdz izglītības iestādei ārpus novada teritorijas, ja saskaņā ar attiecīgu komisijas atzinumu bērnam nepieciešams izglītību iegūt ārpus Lubānas novada īstenotā izglītības programmā;

  • no 2015.gada 1.janvāra tiek noteikta pašvaldības dāvana 70,- EUR (pirms nodokļu ieturēšanas) apmērā jaundzimušā vecākiem.

Detalizēta informācija Lubānas novada pašvaldībā un www.lubana.lv.

Happy Family in Nature


Nepalaid garām
Jaunumi
Arhīvs