Iedzīvotāju iniciatīvas konkursa rezultāti

Ceturtdien, 28. maijā Lubānas novada domes sēdē tika lemts par EUR 5.000,- finansējuma piešķiršanu iedzīvotāju iniciatīvas projektiem. Kopā tika iesniegti 11 projekti.Tika nolemts finansēt piecus projektus:

  1. Skatu platformas izbūve Aiviekstes krastā (iesniedzējs Eduards Kazakovs);

  2. Lubānas pilsētas estrādes – parka vides labiekārtošana (iesniedzējs Andris Stoļers);

  3. Atpūtas vietas izveide pie Jāņa Zābera muzeja (iesniedzēja Lauma Brieze);

  4. Dabas taka uz Liedi (iesniedzējs Juris Moris);

  5. Tīras kurpes un zābaki (iesniedzēja Laila Ozoliņa).


Papildus rasts finansējums vēl 3 projektiem no pašvaldības budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem:

  • Līdzsvars visā! (iesniedzēja Laila Krēsliņa);

  • Slīdētprieks (iesniedzēja Tija Žvagina);

  • Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana (iesniedzēja Mārīte Kotāne).

Projektiem– “Aborieši vairs negrib pļaut ar izkaptīm” (iesniedzējs Māris Valainis), “Zaļā vizītkarte Lubānai” (iesniedzējs Ēriks Kočāns), “Piebraucamā ceļa remonts Parka ielā 11” (iesniedzēja Biruta Ēķe) – pašvaldība iespēju robežās sniegs atbalstu, lai tos realizētu.


Projektu realizācijas laiks 2015.gada 1.augusts- ceram uz 8 no jauna vai papildus labiekārtotām vietām, kas kalpos kā paša novada iedzīvotāju, tā arī viesu ērtībām un atpūtai.

Informācijas avots: www.lubana.lv

Ray of Light


Nepalaid garām
Jaunumi
Arhīvs