Lubānas amatnieki Čangalienā

Kas ir lasījuši brāļu Kaudzīšu romānu „Mērnieku laiki”, itin labi zina, kur atrodas Čangaliena – Piebalgā. Uz turieni tad arī 8. augusta agrā rītā devās Lubānas amatnieku pārstāvji, lai kuplinātu tirgoties gribētāju pulku izstādē-gadatirgū „Izvēlies Piebalgu!”, kas šovasar Piebalgā notika jau desmito reizi. Pasākums sastāvēja no trīs svarīgām daļām - tirgus, izstādes un informatīvās daļas un kultūras programmas. Jaunpiebalgas valsts izrīcības komiteja bija parūpējusies, lai interesanti būtu gan jauniem, gan veciem svētku dalībniekiem un viesiem.


Bērnīniem tika organizētas rotaļas, spēles un “zili brīnumi”. Kultūras programmā uzstājās Iecavas bērnu folkloras kopa “Tarkšķi” no Zemgales, Vītolu ģimene no Vidzemes, Liepājas aktrišu folkloras apvienība “Atštaukas” no Kurzemes, Igauņu ģimene no Latgales. Garīguma stiprināšanai tika piedāvāts koncerts Jaunpiebalgas Svētā Toma evanģēliski luteriskā baznīcā. Goda mielastā tika celta Ķenča īpašā jēra zupa, bija arī kapijas jūra ar kūkeniem.


Tradīcijas stiprināšanai lubānieši jau otro gadu piedalījās Piebalgas gadatirgū ar savu veikumu – pītiem groziem, tautiskiem brunčiem, filcētām cepurēm, lellītēm, grīdsegām, latvju rakstiem dažādās izpausmēs. Tā kā šogad pasākumā godā tika celts krēsls, lubānieši līdzi veda izrādīšanai īpaši šim pasākumam izgatavoto Edgara Stankas saliekamo atpūtas krēslu ar Sailas Aizpurvas audumu, par ko klātesošie izrādīja neslēptu interesi. Kā arvien, īpaša piesaiste Lubānas amatnieku stendā bija Daces Rudzītes filcētās cepures –maskas. Jautrība sita augstu vilni: ar cepurēm greznojās gan bērni, gan viņu vecāki. Daudzas jo daudzas aizceļoja uz piebaldzēnu mājām.


Guntas Sanderes austo grīdsegu kvalitāte un krāsu gamma neatstāja vienaldzīgu nevienu. Pozitīvā gaisotnē liela ņemšanās bija arī ar Sandras Valaines tautiskajiem brunčiem. Dāmas tos mērīja, nožēlodamas, ka nav ierēķinājušas savā budžetā šī pasākuma ietvaros tādus iegādāties. Bet dzīvojam taču tepat mazajā Latvijā! Būs iemesls piebaldzēniem apmeklēt Lubānu Aiviekstes krastos.


Esiet gaidīti Lubānā!Nepalaid garām
Jaunumi
Arhīvs