Nu būs TĪRAS KURPES UN ZĀBAKI!

Ir realizēta vēl viena ideja Lubānas novada iedzīvotāju dzīvesvides uzlabošanai- dejotāju biedrības „Krasc-Lubāna”, Lailas Ozoliņas un viņas domubiedru projekts "Tīras kurpes un zābaki" pabeigts! Aiz Lubānas estrādes nu skaistās un rāmās rindās sagūluši bruģakmeņi, lai sargātu novada pašdarbnieku un viesu skatuves tērpus un apavus. Ar novada pašvaldības un projekta entuziastu atbalstu ir bijusi iespēja sakārtot estrādes aizskatuves daļu, lai arī ikdienā neredzamu, bet mūsu māksliniekiem itin svarīgu un būtisku.


Lielas un mazas rokas kopā strādājot divas dienas ir sasniegušas fantastisku rezultātu- ideāls laukums aizskatuvē un skaistas ejas līdz pat pašai skatuvei. Darbs kopā, netaupot darba instrumentus, materiālus, savus finansu līdzekļus un laiku saulainās brīvdienās ir devis redzamu rezultātu. Visiem kopā darbs ritēji raiti, kopīgās pusdienas deva dubultu spēku. Papildus tika salabota un nokrāsota estrādes koka paaugstinājuma sānu daļa, mazākās rokas to nokrāsojušas. Ja saskaitītu visus materiālos ieguldījumus laika un materiālu ziņā, projekts noteikti ir vērts trīsreiz vairāk kā oficiālais tūkstotis eiro. Lielākais ieguvums ir dejotāju darbošanās kopā –Lubānas vidusskolas 3.-4. klašu deju kolektīva „Žuburiņi” dejotāji un viņu vecāki, Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīva „Žuburi” un TDA „Lubāna” dejotāji.


Projekta realizētāji saka paldies visiem atbalstītājiem, īpaši Tijai Žvaginai, Marekam Krēsliņam, Kasparam Kaņepem. Paldies par iniciatīvu Alvim Krauklim, Gatim Žeieram un Edvīnam Ozoliņam. Darbu vadītājs mūsu projektā bija Alvis Krauklis, viņa „labā roka” – Kristaps Pērkons – bijām liecinieki lieliskai paaudžu sadarbībai, zināšanu un prasmju nodošanai. Paldies visiem lielajiem un mazajiem, bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, visiem, visiem, kuri piedalījās talkā!


Labiekārtošanas darbi estrādes aizmugurē ir jāturpina. Esam sapratuši, ka spēks ir ne tikai dejā, bet arī dejotājos!


Nepalaid garām
Jaunumi
Arhīvs