Atpūtas vietas un datu pārraides radiolīnijas izveide Lubānas estrādē

Pedagogu un vecāku biedrība "No sirds uz sirdi" laikā no šā gada jūnija līdz augustam realizēja projektu "Lubānas estrādes - parka vides labiekārtošana". Projektu finansiāli atbalstīja Lubānas novada dome un pati biedrība. Projekta laikā Andris Stoļers izveidoja datu pārraides radiolīniju, ar kuras palīdzību varēs nodrošināt sabiedrisko kārtību ( pievienot videonovērošanas kameras), kā arī būs iespēja pievienot Wi-Fi. Paldies viņam!

18. jūlijā biedrība noorganizēja talku, kurā piedalījās gan lieli, gan mazi talcinieki. Estrādes kreisā mala tika atbrīvota no pieciem lieliem celmiem, kuri traucēja kustību pa iebraucamo ceļu, kā arī nopļaut zālāju. Darbs tika paveikts ar Ginta Dzeņa vadītā traktora-iekrāvēja "zirgspēkiem" un Andra Puķīša palīdzību. Arī šiem puišiem paldies. Tika sakopta apkārtne, izravēts dzīvžogs. Viens no laikietilpīgākajiem un smagākajiem roku darbiem bija izveidot ugunskura vietu no laukakmeņiem. Šeit paldies jāsaka Gatim Gutānam, kurš, izmantojot savu personīgo traktoru, saveda akmeņus, izveidoja ugunskura vietu un iebetonēja metāla statīvu, uz kura pakārt zupas katlu. Lieli palīgi Gatim bija Artis un Ilvars Strodi, vēlāk viņiem pievienojās Andris Dzenis.

Līdz projekta realizācijai par soliņiem izmantotos vecos elektrības stabus Andris Stoļers un Gatis Gutāns nomainīja pret jauniem apaļkoka soliem ar atzveltnēm, bet pie ugunskura vietas novietoja solus bez atzveltnēm, kā arī izvietoja koka atkrituma tvertnes. Var tikai apbrīnot šos vīrus, kuri neatsakās piecos no rīta doties uz estrādi, lai sagaidītu, kad atved solus, un tos novietot vietās! Paldies, jāsaka amatniekam Vilnim Strautiņam, kurš Lubānas novada iedzīvotājiem uzdāvināja paša spēkiem izgatavotus trīs soliņus, kurus jaunieši - Elīna Stoļere, Anete Bāliņa, Renārs Akmens, Miks Krēvics skaisti nokrāsoja. Paldies viņiem!

Talka radīja kopības un piederības sajūtu visiem tās dalībniekiem. Liels, paldies tiem, kuri vēl netika pieminēti, un kuri veltīja savu brīvo laiku, lai padarītu daļu mūsu estrādes patīkamāku, sakoptāku: Anitai, Baibai, Armandam Dzeņiem, Dacei Garlo, Artai Saliņai, Jolantai Žvagiņai, Inesei Makarei, Sanitai Pavļukevičai un viņas meitiņai Samantai Gitai Jirgensonei, Dacei Pavļukevičai, Edijam Gutānam, Gunitai un Druvim Strodiem. Talka noslēdzās ar kopīgu, pašu vārītas zupas mielastu. Bija tik liels gandarījums, ka tu, cilvēks, redzi - Lubāna centimetru pa centimetram atplaukst un sāk ziedēt!

Un galvenais, ka ar projekta realizāciju nekas nebeidzas. Pedagogu un vecāku biedrības" No sirds uz sirdi" darbi turpinās, jo septembrī ir aizsācies jauns projekts "Mēs to varam - tik darām", kura uzdevumi ir izveidot šūšanas darbnīcu, noorganizēt bezmaksas apmācības šūšanā, izveidot bērnu stūrīti un paaugstināt biedrības tehnisko kapacitāti. Projektu finansiāli atbalsta nodibinājums "Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds", Lubānas novada dome, vietējā uzņēmēja un pati biedrība.
Nepalaid garām
Jaunumi
Arhīvs