Lubānas novada kultūras līdzdalības indekss- augstākais Latvijā!

Sociālo zinātņu doktors, Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieks Jānis Daugavietis izstrādājot savu darbu „Amatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un kultūrpolitika” doktora grāda socioloģijā iegūšanai pētījis un analizējis dažādus aspektus un radītājus, kas attiecas uz amatiermākslu un tās īpatnībām Latvijā. Šajā darbā cita starpā Jānis Daugavietis pamatojoties uz Centrālās Statistikas pārvaldes un kultūraskarte.lv datiem izstrādājis novadu kultūras līdzdalības indeksu, kas raksturo novada pieaugušo iedzīvotāju iesaistīšanos kultūras namu aktivitātēs, kā arī pašu kultūras namu aktivitāti. Rādītāja iegūšanai izmantoti šādi dati:

  • kultūras namu norišu skaits uz iedzīvotāju skaitu;

  • kultūras nama norišu apmeklētāju skaits (cik vidēji reizes gadā viens cilvēks pasākumu apmeklējis);

  • pieaugušo kolektīvu skaits uz iedzīvotāju skaitu;

  • pieaugušo kolektīvu īpatsvars uz visiem darba spējas un vecākiem iedzīvotājiem.

Un tā, analizējot un vērtējot visus iepriekšminētos datus, saskaņā ar Jāņa Daugavieša izveidotu kultūras līdzdalības indeksu Lubānas novads ir pirmajā vietā Latvijā- aiz mums Alsunga, Vecpiebalga, Ape, Viļaka, Jaunpils, Varakļāni!


Paldies sociālo zinātņu doktoram Jānim Daugavietim par viņa pētījumu un iespēju uz Lubānas novadu paskatīties no cita skatu punkta, parādot, ka ar kultūras dzīvi šeit viss ir kārtībā, tās aktivitāte un kvalitāte ir augsta, iedzīvotāju līdzdalība gan kolektīvos, gan kā skatītājiem pasākumos ir ļoti laba.


Paldies visiem novada kultūras darbiniekiem, kas tur rūpi par pasākumu dažādību un daudzveidību, kā arī populāru mākslinieku piesaisti novadam, kā arī paldies visiem amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem un to vadītājiem. Patiess prieks, ka savā mazajā novadā varam būt pārāki par citiem novadiem!


Informācijas avots: Jānis Daugavietis „Amatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un kultūrpolitika”

Nepalaid garām
Jaunumi
Arhīvs