NVA projektā SKOLĒNU VASARAS NODARBINĀTĪBA pieteikšanās no 3.marta


Pasākuma mērķis: veicināt skolēnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot viņiem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi.


Darba devēji, kas ieintersēti skolēnu nodarbināšanai vasaras brīvlaikā ir aicināti pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē, kuras darbības teritorijā plāno izveidot darba vietu skolēnam. NVA darba devējiem nodrošina šādu finanšu atbalstu skolēnu nodarbinātības īstenošanai:

  • dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 370 eiro pirms nodokļu nomaksas;

  • dotāciju darba vadītāja darba algai. Viens darba vadītājs darbu vada vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem. Par 10 skolēnu darba vadīšanu dotācija darba vadītāja algai ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. Par viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs ir viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;

  • izdevumu segšanai veselības pārbaužu veikšanai pasākumā iesaistītajam skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm;

  • NVA apdrošina skolēnus pret nelaimes gadījumiem darba vietā.


Darba devējam jānodrošina līdzfinansējums skolēnu nodarbināšanai:

  • līdzfinansējums skolēna ikmēneša darba algai ir ne mazāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par pilnu darba laiku;

  • ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par skolēna un skolēna darba vadītāja darba algu Kad un kur pieteikties?No 2016.gada 3.marta darba devēji var pieteikties pasākuma īstenošanai visās NVA filiālēsaizpildot pieteikumu .

Kad un kur pieteikties? No 2016.gada 3.marta darba devēji var pieteikties pasākuma īstenošanai visās NVA filiālēsaizpildot pieteikumu.


Informāciju meklēt ŠEIT.

Nepalaid garām
Jaunumi
Arhīvs