LEADER seminārs LUBĀNĀ 6.aprīlī

Nodibinājums „Madonas novada fonds” izsludinājis atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programmas 20014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietas ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un vietējās attīstības stratēģijas „Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.” ietvaros.


Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2016.gada 18.aprīļa līdz 18. maijam.

Projekta īstenošanas termiņš:

  • ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

  • pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Informatīvais seminārs Lubānā 6.aprīlī, plkst. 14:00 Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā O.Kalpaka iela 4, Lubānā.Nepalaid garām
Jaunumi
Arhīvs