Latvijas Goda aplis Lubānā: godinot novadniekus un svinot kopā būšanu

2.jūnijā visas dienas garumā Lubānas novadā norisinājās festivāla “Latvijas Goda aplis” pasākumi un aktivitātes. Festivāls ir aicinājums svinēt Latvijas valsts simtgadi gada garumā katru nedēļas nogali savā novadā. 53 nedēļas, 50 Latvijas novadi, tostarp arī Lubānas novads.

Latvijas Goda apli rīko biedrība “Staro100” sadarbībā ar novadu pašvaldībām, kultūras centriem un namiem, nevalstiskām organizācijām, novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju. Lubānas novadā festivāla diena sākās ar Katrīnas Valaines veidotās izstādes "Amats- mūža pamats" apmeklēšanu. Izstāde vēsta par amatniecības tradīcijām un amatniekiem Lubānas novadā. Izstādē apskatāmi daudzi autentiski, ar amatniecību saistīti eksponāti, un izstādes apmeklētājiem ir iespējams piedalīties nelielā zināšanu pārbaudē, kas dažam var izvērsties par atjautības uzdevumu- spēt atminēt kādreizējo amatniecības priekšmetu patieso pielietojumu! Ja daži no eksponātiem ir skaidri un saprotami vairumam izstādes apmeklētāju, tad atsevišķu priekšmetu, kas šodienas mājsaimniecībās nav atrodami, pielietojums šķiet kā liela mīkla. Izstādi Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā varēs skatīt līdz 31.jūlijam.

Šajā dienā Lubānas novada iedzīvotājiem un visiem bija iespēja apmeklēt sestdienas tikšanos ar novadnieku - “Dzimis Lubānas pusē, audzis Latvijai!” cikla ietvaros. Šoreiz astotās tikšanās laikā varējām skatīt ārsta, publicista un rakstnieka Jāņa Liepiņa stāsta “Jubilejas vakariņas” uzvedumu, kurā piedalījās Dailes teātra aktrise Lidija Pupure un Latvijas Universitātes folkloras ansambļa “Dandari” dalībnieki Māra un Lauris Neikeni, Lauris arī rakstnieka mazdēls. Aktrise Lidija Pupure, tikšanās apmeklētāju mudināta, lasīja arī otru, humoristisku stāstu “Speciāliste runas jautājumos”. Rakstnieks tikšanās laikā uzsver, ka sentimentāli uz lietām un vietām neskatās, vairāk piekrīt Kārļa Skalbes vārdiem: “Draugs, kur laimīgs esi bijis, otrreiz neatgriezies vairs.” Uzsverot, ka nepieciešams dzīvot šeit un tagad nevis pagātnē. Pats rakstnieks uzskata, ka viss par viņu pašu ir pateikts rakstītajos literārajos darbos. Lubānas novada domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks pateicās viesiem un īpaši Jānim Liepiņam par dalību pasākumā, uzsverot lubāniešu stiprās saknes, kas ikreiz aicina iegriezties Lubānā ikvienu, kas nāk no šejienes. Tā kā pasākums tika organizēts sadarbībā ar biedrību “Lubānas Puse”, arī biedrības pārstāve Anita Dzene pateicās rakstniekam par atsaukšanos aicinājumam viesoties Lubānā, dāvinot piemiņai Katrīnas Valaines austo pirts zāļu paklāju kā pirms Jāņu sveicienu no dzimtās puses. Pasākumā piedalījās arī biedrības “STARO 100” pārstāve Māra Kalniņa, kura pasniedz Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētajām Tālim Saleniekam Goda saimnieka zīmi, bet rakstniekam: Goda viesa zīmi. Goda viesis patiesi iedvesmo: 87 dzīves gads, bet tik enerģijas pilns un mundrs līdzcilvēks, ass prāts, humors, īsa, bet kodolīga runa. Ikvienam no mums ir uz ko tiekties un vairāk sekot Jāņa Liepiņa kādā intervijā teiktajiem vārdiem: “Mazāk ēdiena, vairāk mūzikas - tad būs mundrs prāts!”

Dienas vidū aktīvākajiem bija iespēja doties Lubānas novada pašvaldības sporta pasākumu organizatora Māra Valaiņa vadītā Goda apļa skrējienā apkārt Lubānai 7km garumā. Tajā devās visu paaudžu dalībnieki, gan tie, kurus vecāki veda ratiņos, gan cienījama vecuma dalībnieki. Varam apliecināt, ka finišu sekmīgi sasniedza ikviens! Visiem, aptuveni 60 dalībniekiem, piemiņas medaļas un gandarījums par pieveikto distanci. Paldies to māju saimniekiem, kas šajā tveicīgajā dienā bija parūpējušies par iespēju skrējiena dalībniekiem padzerties ūdeni, īpašs pārsteigums mazākajiem dalībniekiem saldās zemenes kādā no mājām Aiviekstes krastā! Un arī šis skrējiens kā jauks kopā būšanas pasākums, jo gan tie, kas devās trasē, gan tie, kas trases malā uzmundrināja dalībniekus, sajutās vienoti un piederīgi šai norisei.

Gan novada iedzīvotājus, gan viesus līdz sirds dziļumiem aizkustināja Lubānas ev.lut. baznīcā notikušai Lubānas kultūras nama jauktā vokālā ansambļa "Naktsputni" koncerts “Dziesma kā rasa sudrabot sāk”. Pirms koncerta uzrunu teica Lubānas ev.lut. draudzes mācītājs Reinis Bikše, aicinot ikvienu paļauties ne tikai uz saviem spēkiem, bet arī ļauties Dieva vadībai, līdzīgi kā ērglis savā lidojumā līdz ar savu spēku izmanto dažādās gaisa strāvas. Par ansambļa dibināšu un tā pastāvēšanu stāstīja tā vadītāja Rudīte Kolāte, pieminot, ka vēl aizvien sapnis par ansambli nav izsapņots un atkal ir jaunas piepildāmas ieceres un mērķi, kurus kopā ar visiem ansambļa dalībniekiem ir vēlme sasniegt. Ansamblis svinēja 25 + 1 gada pastāvēšanas jubileju. Ar klusuma brīdi pieminējām pagājušo gadu mūžībā aizgājušo ansambļa dalībnieci Līgu Špuni. Todien baznīca kā lieliska koncertzāle šķita īpaši silta, vai tas bija saules pielieto logu nopelns vai koncerta dalībnieku radītais klausītāju dvēseliskais noskaņojums, vai varbūt laimes izjūta, kas burtiski staroja no ikviena ansambļa dalībnieka. Iedvesmojoši un skaisti- redzēt daudzveidīgo pasaules laimi ikviena dziedātāja sejā savām acīm. Pēc koncerta apsveikumi un ziedi kā izlaidumā, bet varbūt tas kā mudinājums neapstāties, radīt ko jaunu, uzstāties ar šo koncertprogrammu tuvās un tālās vietās! Paldies kolektīva vadītājai Rudītei Kolātei un ikvienam ansambļa dalībniekam, mūziķiem: Līgai Akaševai (vijole), Guntim Stalbovam (ģitāra), Silvijai Bērziņai (akordeons), Imantam Ozoliņam (dūdas), Atim Novikam (sitamie instrumenti). Paldies skaņu un gaismas operatoriem Aigaram Šķēlam un Andrim Stoļeram par precīzo darbu apskaņošanā, kā arī iespēju kaut nedaudz pasapņot par to, kā kādreiz baznīcā saules gaismā staroja daudzkrāsainās vitrāžas. Koncerta norisi bagātināja jauniešu deju kolektīva “Zuburi” dejotāji, atsevišķās dziesmās emocionālo vēstījumu bagātinot ar kustībām. Arī paši ansambļa dalībnieki jauca robežas un stereotipus tam, kādai ir jābūt vokālā ansambļa koncerta norisei, paldies par drosmi. Koncertā visas dziesmas, gan melanholiskās, gan enerģiskās uzrunāja ikvienu koncerta dalībnieku, jo patiesi bija redzams, ka tās izpildītas no sirds uz sirdi.

Kā skaista dienas izskaņa: biedrības “SATRO 100” nodrošinātā gaismas instalācija "Aiviekstes upes pērles" skvērā pie Lubānas pilsētas kluba. Te varējām vērot gaismas objektu: upes viļņu un pērļu gaismas spēli mūzikas pavadījumā, ekrānā varējām vērot video par Lubānas vēsturi, varējām klausīties 2 pērļu sarunu par Lubānas puses vēsturi un šodienu.

Svētki izskanējuši, vēlreiz pierādot, ka arī paši sev varam radīt svētkus, ka Lubānas novadā ir būtiska līdzcilvēku godināšana, pats svarīgākais kopā būšana visdažādākajos pasākumos. Pateicība visiem vietējiem pasākuma norišu organizatoriem un Ilzei Krauklei par pasākuma koordinēšanu novadā. Un varbūt kāda pastkarte ar festivāla “Latvijas Goda aplis” simboliku, kuru varēja bez maksas nosūtīt adresātiem, atceļos no Lubānas tieši Tavā pastkastē, kā sveiciens un reizē aicinājums svinēt valsts simto dzimšanas dienu apmeklējot ikvienu Latvijas novadu, arī Lubānas!


Nepalaid garām
Jaunumi
Arhīvs