Apmeklējuma laiku saskaņošana ar instruktoru Uģi +371 29283578.

 

Ieteikumus un ierosinājumus ziņot Mārim +371 26649344.

TRENAŽIERU ZĀLE

 

Biedrība „Aiviekstes Ozoli” Madonas novada fonda izsludināto ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) pasākumu „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros realizēja projektu ar nosaukumu „Trenažieru zāles ierīkošana”, Projekta Nr.10-05-LL15-L413201-000005, tā mērķis ir veicināt Lubānas novada iedzīvotāju lietderīgu brīvā laika izmantošanu, nodrošinot iespēju trenēties visiem pieejamā vietā un laikā, pakāpeniski rosinot iedzīvotājos nepieciešamību pēc sporta aktivitātēm ikdienā.

 

Projekta ietvaros tika iegādāti 3 kardiotrenažieri, 4 spēka trenažieri, hanteļu komplekts, svaru diski ar stieni un statīvu, kā arī gumijas grīdas segums. Trenažieru  zāles apmeklējumu izcenojumus skatīt šeit. Izmaksas apmeklējuma reizei un vairāku reižu abonements ir patiesi par ļoti nelielu cenu. Varbūt esat 8 domubiedru kompānija, tad 1 stundas trenažieru zāles apmeklējums Jums izmaksās tikai EUR 6,-!

 

Trenažieru zāle nepazīst sliktus vai labus laikapstākļus, tā vienmēr ir gatava Jūsu sportiskajām aktivitātēm visa gada garumā instruktora uzraudzībā. Trenažieri izvietoti Lubānā, Krasta ielā 6, Lubānas vidusskolas jaunajā sporta kompleksā, speciāli tam atvēlētajās telpās.